Room chart, Wednesday 10/23/2019

 
W201
W301
W303
E306
E308A
E406
E408
N302
Other
8:00am
9:00am
10:00am
11:00am
12:00pm
1:00pm
2:00pm
3:00pm
4:00pm
5:00pm
6:00pm
7:00pm
8:00pm
9:00pm
10:00pm
MATH
361
MATH
361
MATH
346
MATH
315
CS
253
MATH
211
MATH
411
MATH
328
CS
557
CS
325
MATH
345
MATH
789
EPASS Learning Assistants
MATH
111
MATH
111
MATH
515
MATH
315
MATH
521
CS
453
CS
553
MATH
112
Group Meeting - Agichtein
Group Meeting - Ho
Alexa Prize Research Meeting
MATH
250
MATH
275
MATH
250
MATH
531
Dr. Zureick-Brown
Student Seminar
MATH
250
EMMA Seminar
MATH
111
CS
253
MATH
111
MSC N304
MATH
111
Atwood 316
CS
224
WH 206
MATH
111
MSC N304
MATH
111
Atwoood 240
MATH
111
Rich 103
MATH
111
MSC N306
CS
370
ATWOOD 316
CS
171
WH 207
CS
334
WH 111
MATH
111
MSC N306
MATH
111
Candler 114
MATH
111
Rich 108
CS
534
ATWOOD 316
MATH
346
MSC N306
CS
170
MSC E208
MATH
211
PAIS 290
CS
170
MSC E208
CS
170
MSC E208
MATH
112z
Atwood 316
CS
170
MSC E208
CS
170
MSC E208
CS
170
MSC E208
CS
170
MSC E208
CS
170
MSC E208
CS
170
MSC E208